Banner sản phẩm
CHÁO ĐẬU XANH THỊT BẰM HỒNG PHÚC
CHÁO ĐẬU XANH THỊT BẰM HỒNG PHÚC
CHÁO ĐẬU XANH THỊT BẰM HỒNG PHÚC
CHÁO ĐẬU XANH THỊT BẰM HỒNG PHÚC
CHÁO ĐẬU XANH THỊT BẰM HỒNG PHÚC

Cháo Đậu Xanh Thịt Bằm Hồng Phúc - Ăn liền - Gói 50g

Đậu Xanh Tự Nhiên

Không Màu Tổng Hợp

Thịt Bằm Thơm Ngon