Banner sản phẩm
CHÁO TỔ YẾN BÀO NGƯ HỒNG PHÚC
CHÁO TỔ YẾN BÀO NGƯ HỒNG PHÚC
CHÁO TỔ YẾN BÀO NGƯ HỒNG PHÚC
CHÁO TỔ YẾN BÀO NGƯ HỒNG PHÚC
CHÁO TỔ YẾN BÀO NGƯ HỒNG PHÚC

Cháo tổ yến bào ngư thịt bằm với thành phần gồm hạt cháo được lựa chọn từ gạo dẻo, gạo thơm kèm nước xương hầm (10g/kg) kết hợp với các gói súp/dầu thơm ngon, bao gồm: Gói Súp bào ngư, gói dầu, gói thịt sấy và gói yến – nấm tuyết.